عشق حقیقی

همه چی هست!!!

سلام دوستای گلم.من رها18 سال دارم.این وبو واسه

 

همه عاشقاساختم .امیدوارم خوشتون بیاد.    

تاريخ دو شنبه 21 شهريور 1398برچسب:,سـاعت 17:41 نويسنده رها

در هياهوي زندگي دريافتم چه دويدن هايي که فقط پاهايم را از من گرفت در حاليکه ايستاده بودم.

چه غصه هايي که فقط باعث سپيدي مويم شد در حاليکه قصه ي کودکانه اي بيش نبود.

دريافتم کسي هست که اگر بخواهد مي شودو اگر نه نمي شود


به همين سادگي...


کاش نه مي دويدم،نه غصه مي خوردم!


                                 فقط تورا مي خواستم...


تاريخ یک شنبه 3 دی 1391برچسب:,سـاعت 20:47 نويسنده رها

من چك نويس احساس تو نيستم!!!! دوستت دارم هايت را جاي ديگري تمرين كن...!!..

تاريخ جمعه 17 آذر 1391برچسب:,سـاعت 14:25 نويسنده رها

 

تنهایی ام را کســی شریک نیست

مطمــــئن باش


دستِ احتــــیاج به سمت ِتــــو که هیـــچ


به سمت ِخودم هم دراز نخواهم کرد…


شایـــد کــه تنهایی هایم


از تنهایی دق کنــــد..!!!

 

تاريخ یک شنبه 14 آبان 1391برچسب:,سـاعت 18:27 نويسنده رها

 

دیگه عادت کردم
پشت این پنجره تکرار کنم
که تو تکرار نمی شوی!!!

 

download.php?imgf=1337577790_528554_391597247528192_115648031789783_1238281_281379893_n.jpg

 

تاريخ یک شنبه 14 آبان 1391برچسب:,سـاعت 18:26 نويسنده رها


حضورت در کنار من معجزه نبود

نبودنت هم فاجعه نیست

فردا روز دیگری برای من خواهد بود

بیشتر از این برایت اشک نخواهم ریخت...

تاريخ پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:,سـاعت 11:6 نويسنده رها

یکرنگ که باشی،

زود چشمشان را میزنی،

خسته میشوند از رنگ تکراریت،

این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…

تاريخ پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:,سـاعت 11:5 نويسنده رها

کل دنيـــآ رآ هـــم کـــه دآشتــه بآشــی . . .
بــآز هــــم دلتــــ ميخــوآهــــد . . .
بعضــی وقتهــــآ . . . فقـــط بـعـضــی وقتهـــآ . . .
بـــرآی يـکــــ لحظــــه هـــم کـــه شـــده . . .
همــــه دنيـــآی يـکــــ نفــــر بآشــی. . .

تاريخ سه شنبه 18 مهر 1391برچسب:,سـاعت 17:6 نويسنده رها

آسمان هم گاهی دلش میگیرد...

من که آدمم ...

نایت اسکین

تاريخ پنج شنبه 6 مهر 1391برچسب:,سـاعت 15:32 نويسنده رها


برای خیانت ، هزار راه هست،

 


اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست

تاريخ سه شنبه 4 مهر 1391برچسب:,سـاعت 20:47 نويسنده رها
яima